Allt mer datatrafik i mobilnäten

2018-11-23

Privatpersoner står för en stor del av ökningen av mängden data i mobilnäten. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för första halvåret 2018. Ta del av materialet i vår statistikportal.

Mängden datatrafik i mobilnäten fortsatte att öka under första halvåret 2018, med 30 procent. Ökningen är lika stor som under första halvåret 2017. Privata mobilabonnemang på samtal och data drev trafikökningen och genererade i genomsnitt 6,4 Gbyte per abonnemang och månad, vilket var en ökning med 52 procent.

Antalet abonnemang med både samtal och data fortsätter öka, medan abonnemangen med antingen samtal eller data fortsätter minska.

Allt fler ringer röstsamtal via 4G-näten, så kallad VoLTE (Voice over LTE). 20 procent av all mobil samtalstrafik sker nu på detta sätt. Det kan jämföras med 1 procent ett år tidigare.

Fast bredband – fiber ökar

Två tredjedelar av alla abonnemang på fast bredband är fiber, det finns nu 2,5 miljoner i Sverige. Ökningen var 15 procent under denna period. Totalt finns det 3,9 miljoner abonnemang på fast bredband i Sverige.

Det fanns 2,7 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på mellan 100 Mbit/s och 1 Gbit/s, vilket var en ökning med 15 procent. Abonnemang på 1 Gbit/s eller mer har fördubblats till 104 000 abonnemang.

- Att kunderna fortsätter efterfråga större datamängder både i mobilnät och fasta nät ser vi som en signal till marknaden om att fortsätta investera i och bygga ut it-infrastrukturen i landet,  säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Rapporten visar även:

  • Fast telefoni
    Antalet abonnemang på fast telefoni fortsätter minska, med 15 procent. Det finns nu 2,4 miljoner i Sverige. Av dessa är 1,4 miljoner abonnemang på ip-telefoni.
  • Traditionella betal-tv-abonnemang
    Det fanns 2,9 miljoner digitala betal-tv-abonnemang, vilket är lika många som föregående år. Antalet abonnemang via fiber ökade med 16 procent, till 1,1 miljoner. Fiber är den största distributionsplattformen för digitala betal-tv-abonnemang.

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

PTS har till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att på hel- och halvårsbasis samla in och publicera marknadsdata som redovisas i denna rapport, Svensk telekommarknad. Underlaget används i PTS arbete med analyser inom myndighetens ansvarsområden. På PTS webbplats publiceras analyser, rapporter och övrigt material.

Ta del av rapporten

Ta del av statistik

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55