700 MHz-bandet ska ge ny täckning i glesbygd

2018-07-04

Mer frekvenser till mobilt bredband i hela landet och upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd. Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 700 MHz-bandet. Planerad auktionsstart är den 4 december 2018 och ansökan ska lämnas till PTS senast den 5 november 2018.

700 MHz-bandet är lämpligt för att bygga yttäckning och för att förstärka de mobila bredbandsnäten för mer kapacitet och högre överföringshastigheter. PTS bjuder nu in till auktion, där ett täckningskrav ska bidra till bättre täckning för tal- och datatjänster (10 Mbit/s) där konsumenter befinner sig. De ytor som är aktuella för utbyggnad offentliggörs i ett kartunderlag.

–     Regeringens mål är att alla i Sverige år 2023 ska ha god tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig. Auktionen i
700 MHz-bandet är ett sätt att bidra till det målet. Genom reglerna i auktionen styr vi även en del av utbyggnaden till de län som har flest vita fläckar i dag, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.

Sju tillstånd tillgängliga i auktionen

Totalt omfattar auktionen 60 MHz, fördelat på två tillstånd på vardera 10 MHz (2×5 MHz) och ett tillstånd på 20 MHz (2×10 MHz) i den del av frekvensbandet som erbjuder både upp- och nedlänk samt fyra tillstånd på vardera 5 MHz i nedlänksdelen. Lägsta bud i auktionen är 50 miljoner kronor per 5 MHz, vilket innebär ett totalt lägsta bud på 600 miljoner kronor för samtliga tillstånd i auktionen.

PTS har beslutat om en begränsning i hur mycket frekvenser en tillståndshavare kan tilldelas i auktionen, detta för att garantera möjligheten att det blir minst två tillståndshavare i 700 MHz-bandet men utesluter inte fler. En aktör kan maximalt förvärva 40 MHz i auktionen.

Inbjudan innehåller även tekniska regler, krav på skydd för mottagning av marksänd tv samt detaljerade regler för auktionen, som ska genomföras som en multirunde-auktion via internet.

Ansök senast den 5 november 2018

Planerad auktionsstart är den 4 december 2018. Den som vill ansöka om att delta i auktionen ska senast den 5 november 2018 ha inkommit med en ansökan till PTS. Det är viktigt att ansökan inkommer i tid och innehåller det som PTS kräver.

Ta del av underlaget.

PTS har även i dag publicerat en sammanställning av inkomna svar på remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan och myndighetens bemötande av dessa.

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om 700 MHz-bandet

700 MHz-bandets egenskaper ger goda förutsättningar för yttäckning samt inomhustäckning. Därmed är det attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Tilldelningen i frekvensbandet ger förutsättningar för bättre täckning och kapacitet i hela landet. Läs mer om 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz.