2018


PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet.

11 december 2018


Det visar Svensk telekommarknad för första halvåret 2018. Ta del av materialet i vår statistikportal.

23 november 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 700 MHz-bandet. Planerad auktionsstart är den 4 december 2018.

4 juli 2018


Det visar PTS rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25 maj 2018


PTS prognoser för bredbandsutbyggnaden pekar på en risk för avmattning i investeringarna.

4 maj 2018


Det visar PTS rapport "PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017".

28 mars 2018


Det visar PTS rapport "Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017".

7 februari 2018


Netett Sverige AB vann auktionen om ett tillstånd i 450 MHz-bandet och ska erlägga en auktionslikvid på 40 167 000 kronor.

6 februari 2018


Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

1 februari 2018


Vinnare utsedda i PTS fjortonde innovationstävling.

23 januari 2018