PTS finansierar en app för enklare abonnemangshantering

2017-05-16

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar vidareutveckling av företaget Mina tjänster Sverige ABs applikation Mina Tjänster. Finansieringen gäller att förbättra möjligheterna, för bland annat personer med funktionsnedsättning, att via ett digitalt gränssnitt få ökad kontroll över utgifter och möjlighet att hantera abonnemangstjänster.

Mina Tjänster är en webb- och mobilapplikation som hjälper privatpersoner att överblicka och hantera sina abonnemangstjänster. Man kan där hantera allt ifrån en uppsägning av en streamingtjänst för film och serier, byta ett elavtal till att förbättra ett mobilabonnemang. Projektet finansieras med 350 000 kronor från PTS inom ramen för att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.

Automatiserad tjänst för bättre abonnemang

Tanken med projektet är att bygga ett system där Mina Tjänster ges fullmakt att föra konsumenters talan gentemot tjänsteleverantörer för att bland annat göra förändringar i abonnemang. Projektet syftar till att skapa en automatiserad uppsägningsprocess för att ge en skalbarhet och effektiv handläggning.  Vilket i sin tur bidrar till att fler konsumenter, oavsett förutsättningar, får bättre möjligheter att hantera sin ekonomi.

- PTS arbetar ständigt för ökad digital tillgänglighet och för att alla personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ska få en ökad självständighet på telekommarknaden. Vi är glada att kunna vara med och stötta ett projekt som bidrar till just detta och som kan vara en dellösning på PTS arbete med att förebygga oseriösa försäljningsmetoder och stärka konsumenträttigheterna inom telekommarknaden, säger Sara Andersson, chef på avdelningen för samhällsfrågor, PTS.

Möter flera målgruppers behov

Primär målgrupp i projektet är individer som inte kan, eller som inte föredrar att, använda sig av befintliga kundtjänstkanaler. Projektet riktar sig även till personer med hörselskador och/eller talsvårigheter, för dem kan ett uppsägningssamtal till en kundtjänst via telefon upplevas som mycket svårt.

- Flera branschledande telekomföretag applicerar en modell för uppsägningar som inte är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Många individer upplever nuvarande modeller som så besvärliga att konsumenten undviker att genomföra en uppsägning och därför drabbas ekonomiskt, säger Joakim Sjöblom, medgrundare till Mina Tjänster.

För mer information:
Adam Rosén, enheten för inkluderande it och telefoni, PTS
adam.rosen@pts.se, telefon: 073-640 58 49
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

För information om Mina Tjänster, vänligen kontakta:
Joakim Sjöblom, medgrundare, Mina Tjänster: 073 659 21 41