PTS bjuder in till auktion i 450 MHz-bandet

2017-09-13

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till spektrumauktion i 450 MHz-bandet. Tilldelningen ska bidra till god mobil bredbandstäckning i hela landet. Sista dag för ansökan är den 23 januari 2018.

Auktionen omfattar ett nationellt tillstånd för att använda 2x5 MHz (452,5–457,5/462,5–467,5  MHz) i 450 MHz-bandet.

Tilldelningen genomförs som en spektrumauktion i en runda med slutna bud, där vinnande budgivare betalar det näst högsta budet i auktionen (andraprisauktion). Tillståndet gäller från och med 5 mars 2020 till och med 31 december 2044.

Tillståndet är förenat med ett täckningskrav som innebär att tillståndshavaren ska täcka minst 80 procent av ytan i varje län. Tillståndshavaren ska erbjuda en datatjänst med en överföringshastighet på minst 5 Mbit/s i nedlänk och 128 kbit/s i upplänk.

Lägsta bud för tillståndet är 10 miljoner kronor.

Ansökan ska ha kommit in till PTS senast den 23 januari 2018 och budöppning sker den 6 februari 2018.

Ta del av alla ansökningshandlingar och dokument.

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, telefon: 073-644 56 20
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

Bakgrund

Det aktuella tillståndet om 2x5 MHz i 450 MHz-bandet är lämpligt att använda för bland annat bredbandstjänster med god yttäckning. Information om tilldelningsprocessen finns här www.pts.se/450mhz.