Nu öppnar PTS och Arbetsförmedlingens innovationstävling för ansökan

2017-04-20

Nu startar ansökningsperioden för Post- och telestyrelsens (PTS) fjortonde innovationstävling med temat "Arbetsmarknad för alla”. Tävlingen arrangeras denna gång tillsammans med Arbetsförmedlingen och målet är att få fram digitala lösningar som ökar tillgången till en bredare arbetsmarknad.

Digitala lösningar kan bredda arbetsmarknaden

Innovativa lösningar som nyttjar digitaliseringens möjligheter kan underlätta både för de som söker jobb och de som söker arbetskraft. Drygt 16 procent av befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. Bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten högre och sysselsättningsgraden lägre än för befolkningen i övrigt. Dessutom upplever var tredje person med funktionsnedsättning diskriminering i arbetslivet.

 - Varje människa har styrkor och svagheter. Den här tävlingen syftar till att ta till vara på kraften och förmågan hos alla, oavsett funktionsförmåga. Med hjälp av digital teknik går det att bygga bort en del av de hinder som arbetsgivare och arbetssökande kan uppleva kring rekrytering och anställning säger Anders Franzén, projektledare för PTS innovationstävling.

Finansiering, kurser och experthjälp i vinstpotten

Tävlingen öppnar den 20 april 2017 och ansökan ska vara inne senast den 15 juni 2017. Under hösten får de som går vidare i tävlingen presentera sin idé för ett expertråd med representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. I slutet av året beslutas vilka projekt som beviljas finansiering samt erbjuds sälj- och marknadsföringskurser.

Mer information:

www.pts.se/innovation14
innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen: 08-678 55 52

Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, telefon: 08-678 56 93,
e-post: charlotte.aleman@pts.se

Pressekreterare Arbetsförmedlingen:
Erika Stenvall, telefon 010-488 93 55,
e-post erika.stenvall@arbetsformedlingen.se


PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 2 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 130 projekt fått stöd i sin utveckling.