Innovationstävling för tillgängligare arbetsmarknad

2017-02-17

Snart går startskottet för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling med temat "Arbetsmarknad för alla". Tävlingen arrangeras tillsammans med Arbetsförmedlingen och syftet är att få fram digitala lösningar som ger fler tillgång till arbetsmarknaden, oavsett funktionsförmåga.

PTS och Arbetsförmedlingen vill att fler personer ska få jobb och vara på en arbetsplats de trivs med och utvecklas på. Det innefattar personer med funktionsnedsättning, som till exempel har nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Via PTS fjortonde innovationstävling har företag och organisationer möjlighet att vinna upp till 2 miljoner per projekt som ökar tillgängligheten på arbetsmarknaden.

– Vi tror att informations- och kommunikationsteknik tillsammans med innovativt tänkande och användarfokus kan skapa lösningar som gör arbetsmarknaden mer tillgänglig för alla. Vi hoppas att tillsammans med Arbetsförmedlingen kunna bidra till en arbetsmarknad som bättre drar nytta av den kompetens och arbetskraft som finns hos personer med olika funktionsförmågor, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS.

Tjänster som utnyttjar digitaliseringens möjligheter underlättar både för de som söker jobb och för de som söker arbetskraft. En lösning som gör det enklare för någon med funktionsnedsättning hjälper ofta många andra också. Exempelvis innebär ett förenklat webbformulär stor skillnad för personer med vissa kognitiva funktionsnedsättningar, men det gör det troligtvis även enklare och tydligare för de flesta andra också.

Digitala lösningar och tjänster kan bidra till utveckling av arbetsmarknaden genom att:

- hjälpa arbetsgivare att se kompetens istället för hinder
- visa arbetssökande vilka möjliga jobb som finns
- göra det enklare för arbetssökande att presentera sin kompetens
- underlätta matchningen mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsgivare
- göra själva arbetsplatserna mer tillgängliga för alla

– Det finns en mängd innovatörer inom området jobtech just nu, och med stöd från oss på Arbetsförmedlingen hoppas jag att några av dem hittar morgondagens digitala lösning som gör att hela arbetskraftens potential kan tas tillvara, säger Erik Sandström, direktör för avdelningen Digitala tjänster på Arbetsförmedlingen.

Varje vinnare kan få upp till 2 miljoner kronor

Tävlingen öppnar den 20 april 2017 och ansökan behöver vara inne senast den 15 juni 2017. De som går vidare i tävlingen får presentera sin idé för ett expertråd med representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. I slutet av året beslutas vilka projekt som beviljas finansiering.

Mer information:

Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, telefon: 08-678 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se

Presschef Arbetsförmedlingen:
Patrik Svensson, 010-487 01 42, patrik.k.svensson@arbetsformedlingen.se

www.pts.se/innovation14
innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen: 08-678 55 52

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling och studier. Förutom projektfinansieringen, på upp till 2 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten för PTS innovationstävling 2010 har över 130 projekt fått stöd i sin utveckling.