Fortsatt ökning av antalet mobilabonnemang med mycket data

2017-05-22

Antalet mobilabonnemang med minst 1 Gbyte per månad samt den totala mängden överförd datatrafik i mobilnäten ökar. Däremot har mobilabonnemangen utan data minskat. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2016, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

Antalet mobilabonnemang med samtalstjänst och över 1 Gbyte data, (mestadels abonnemang för smarta mobiltelefoner) har ökat med 15 procent till 7,7 miljoner. Övriga mobilabonnemangsformer minskar. Denna minskning beror på att det finns färre privata kontantkort, färre mobilabonnemang med samtalstjänst utan eller med lite data (under 1 Gbyte) samt abonnemang med endast data. Totala antalet mobilabonnemang uppgick till 14,6 miljoner den sista december 2016, vilket är en minskning med 1 procent.

- Användarna fortsätter att efterfråga snabbt bredband i sina telefoner eller surfplattor och efterfrågan på snabbt bredband i hemmet ökar också. Detta är en viktig förutsättning för att investeringarna i mobilnät och fasta bredbandsnät ska fortsätta ligga på en hög nivå, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Mängden mobildata som används fortsätter öka kraftigt trots att antalet abonnemang minskar något. Mängden mobildata ökade med 35 procent 2016 och avser främst ökad användning från smarta mobiler.

Fast bredband – fiber

Antalet fiberabonnemang fortsätter att öka. Det fanns 3,7 miljoner abonnemang på fast bredband. Det motsvarar en årlig tillväxt på 6 procent. De senaste åren är det fiber (inklusive fiber-LAN) som stått för det mesta av tillväxten. Antalet abonnemang via fiber ökade med 19 procent, och uppgick till 2,0 miljoner.

Abonnemang med 100 Mbit/s eller mer fortsätter att öka

Antalet bredbandsabonnemang med höga hastigheter fortsätter att öka. Det fanns 2,2 miljoner abonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer vilket är en ökning med 36 procent. Av dessa var 1,6 miljoner via fiber, vilket var en ökning med 27 procent och drygt 0,5 miljoner via kabel-tv nätet, vilket var en ökning med 68 procent.

Andra utvecklingar

  • Antalet abonnemang på fasta samtalstjänster fortsätter att minska, för första gången minskar även antalet abonnemang via ip-telefoni.
  • Antalet abonnemang på traditionell betal-tv var 5,3 miljoner vilket var en ökning med 2 procent.
  • Tv-abonnemang via fiber ökar med 23 procent medan betal-tv-abonnemangen via marknätet minskar med 12 procent.

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster, traditionella tv-tjänster, datakommunikationstjänster och svartfiber till slutkund och kanalisation.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

PTS har till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att årligen samla in och publiceramarknadsdata som redovisas i denna rapport, Svensk telekommarknad. Svensk telekommarknad är en deskriptiv rapport. Underlaget används i PTS arbete med analyser inom myndighetens ansvarsområden. På PTS webbplats publiceras analyser,rapporter och övrigt material.

Ta del av rapporten

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55