Tretton vinnare i PTS trettonde innovationstävling

2016-12-21

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett tretton vinnare i den trettonde omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Bäst i branschen” och de vinnande projekten får dela på 17,8 miljoner kronor i finansiering.

I sin trettonde innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och ett innovativt angreppssätt bidrar till utvecklingen av tillgängliga webbplatser i framkant. Syftet var att få fram lösningar som bidrar till att webbplatser fungerar bättre för alla användare. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.

- Vi är glada att vi fick in så många ansökningar och att kunna stötta de spännande projekt som de slutgiltiga vinnarna arbetar med. Webbaserade lösningar är en stor del av digitaliseringen av samhället och det är viktigt att teknik och utformning tar hänsyn till alla användares behov och förutsättningar, säger Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på PTS.

13 vinnare klarade sig hela vägen

Till den trettonde innovationstävlingen med temat ”Bäst i branschen” inkom det 51 bidrag. De tretton som klarade sig hela vägen och får finansiering från PTS är:

Aspergercenter, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, Stockholm
Webbaserat föräldrastöd - en ny typ av e-learning

Ayond, Stockholm
Mätverktyg för webbtillgänglighet

Diane Alarcon Kim Andreasson Advisory (DAKA), Varberg
Webbtillgänglighetskollen (WTK): WTKollen.se

Digital Interpretations Scandinavia, Stockholm
DigitalTolk

Dramaski, Stockholm
TeckenPop

imCode Partner, Visby
Dialogportalen - Digital delaktighet & medborgardialog för alla

Metamatrix, Stockholm
Webbläsartillägg som simulerar webben

Onlinevet 247, Stockholm
FirstVet - Sveriges mest tillgängliga veterinärklinik

Papereed, Spånga
Papereed Audio - Ljudartiklar för alla

Stelacon, Stockholm
Webbverktyg för kontroll och framtagande av tillgängliga dokument

Textomedia, Saltsjö-Boo
Funkify – simulera funktionsnedsättningar på webben

Ungapped, Stockholm
Landningssidor för alla

Weld (DLEW Backwards) , Stockholm
Webb- och appskapande för alla: ett projekt för att motverka digitalt utanförskap

137 vinnare på sju år

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt vi gör detta på är genom att årligen arrangera PTS innovationstävling. Sedan starten 2010 har PTS genomfört tretton tävlingar och finansierat 137 projekt med totalt 181 miljoner kronor. Utöver själva vinstfinansieringen erbjuds även vinnarna stöd i affärsmodellering och lansering.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 30 maj 2017

Samtliga vinnare får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 30 maj 2017. Då samlas över 100 deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt och intresseanmälan kan göras redan nu genom att mejla till innovationsdag@pts.se eller via www.pts.se/innovationsdag.

För mer information om innovationstävlingen:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55