Snabb bredbandsutbyggnad med fiber- och mobilnät

2016-03-16

Två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2015, och andelen har ökat med sex procentenheter på ett år. Samtidigt har utbyggnaden av trådlöst bredband ökat kraftigt, och snabba mobila bredbandsnät täcker nu 77 procent av Sveriges yta. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapporter PTS bredbandskartläggning 2015 och Mobiltäckning 2015 som i dag lämnats till regeringen.

- Sverige har en stark utveckling med bredbandsinvesteringar från många aktörer och en tydlig efterfrågan från konsumenterna. Särskilt glädjande är att utbyggnaden sker i alla delar av landet, säger Catarina Wretman, stf generaldirektör på PTS.

Fiberutbyggnad till villor bakom ökningen

Skälet till att allt fler har tillgång till 100 Mbit/s är att utbyggnaden av fibernät fortsätter i hög takt. 61 procent av hushållen hade tillgång till fiber, vilket är en ökning med sju procentenheter på ett år. Ytterligare cirka tio procent av hushållen finns inom 50 meter från en fiberansluten byggnad och skulle därför kunna ansluta sig till fibernät utan omfattande investeringar.

Fiberutbyggnaden sker nu i stort sett uteslutande till villor och kartläggningen visar att en tredjedel av villorna redan är anslutna.

Fibertillgången är störst i tätbebyggda områden, men tillväxten är snabbast utanför tätort och småort där 21 procent av hushållen har tillgång till fiber, en ökning med åtta procentenheter på ett år. En viktig anledning till den goda utvecklingen är det statliga bredbandsstödet som riktar sig till just dessa områden.     

Omfattande utbyggnad av trådlöst bredband

Nästan alla hushåll i Sverige hade i oktober 2015 möjlighet att ansluta till ett trådlöst bredbandsnät (4G). I vissa fall kan det dock krävas en extern antenn för att kunna använda bredbandet. Här har bland annat utbyggnaden till följd av PTS täckningskrav i 800 MHz-bandet bidragit.

Yttäckningen för bredband i mobilnäten fortsätter också öka. I oktober 2015 fanns täckning för bredband med en hastighet på minst 10 Mbit/s på 77 procent av Sveriges yta, enligt rapporten Mobiltäckning 2015. Det är en ökning med 26 procentenheter av landets yta på ett år. En viktig förklaring till den kraftiga ökningen är att operatören Net1 genomfört ett teknikskifte från 3G- till 4G-teknik vilket medger högre hastighet. En annan förklaring är en fortsatt utbyggnad av övriga 3G- och 4G-nät. Om man bortser från Net1:s täckning har utbyggnaden i övriga nät inneburit att yttäckningen ökat med 14 procentenheter.

Yttäckningen har ökat mest i de fyra nordligaste länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten vars yttäckning har ökat med 35 till 45 procentenheter för bredband med 10 Mbit/s.

Täckning för taltjänster fanns på 85 procent av Sveriges yta, en ökning med 1,5 procentenheter.

Ta del av PTS bredbandskartläggning 2015
Ta del av datafil med länens och kommunernas fibertäckning och täckning med 100 Mbit/s
Ta del av Mobiltäckning 2015

Bredbandskartläggningen finns också på www.statistik.pts.se.

För mer information:
Jens Ingman (bredbandskartläggningen), marknadsanalytiker, tfn: 073-644 58 82
Erik Ferngren (mobiltäckningsrapporten), enheten för radiotillsyn, tfn: 073-640 58 05
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Bredbandsmål

Regeringens bredbandsmål säger att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020. I oktober 2015 var denna siffra i Sverige 67 procent.

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Endast drygt ett hundratal hushåll saknade 2015 möjlighet att ansluta sig till bredband.

EU:s bredbandsmål säger att alla inom EU ska ha tillgång till bredband med minst 30 Mbit/s år 2020. I oktober 2015 var denna siffra i Sverige 87 procent.

Om rapporterna

PTS bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter.

PTS kartläggning av mobiltäckning är en årlig rapport som kartlägger yt- och befolkningstäckning för tal- och datatjänster via trådlösa nät.

Båda rapporterna görs på uppdrag av regeringen.