PTS bjuder in till auktion i 1800 MHz-bandet

2016-07-04

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela ett tillstånd i 1800 MHz-bandet genom en spektrumauktion. Auktionen är planerad att hållas den 24 oktober 2016 och intresserade ska ansöka om att få delta senast den 10 oktober 2016.

Auktionen omfattar ett tillstånd om 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet (block 14). Frekvenserna används idag för mobiltelefoni och mobilt bredband.

PTS har beslutat om ett lägsta bud på 40 miljoner kronor för tillståndet.

Auktionen genomförs i en runda med slutna bud som ska lämnas in till PTS. Hur auktionen går till och vilka regler som gäller beskrivs i den allmänna inbjudan.

Ansök senast den 10 oktober

Den som vill ansöka om att delta i auktionen ska senast den 10 oktober 2016 ha inkommit med en ansökan till PTS. Det är viktigt att ansökan inkommer i tid och innehåller det som PTS kräver.

Här finns beslutet, inklusive allmän inbjudan

För mer information:
Karoline Boström, enhetschef spektrumavdelningen, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Fakta om tilldelningen:

  • Ett nationellt tillstånd om 2x5 MHz.
  • Tillståndet ska användas för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster med teknikerna GSM, UMTS, LTE eller WiMAX. Andra tekniska system kan också användas om de kan drivas parallellt med dessa tekniker.
  • Tillståndstid: 1 juni 2017 t o m 31 december 2027.