Mobiltäckning eller inte i landsbygd kan bero på val av mobil och hur den hanteras

2016-09-05

Du som användare kan göra en hel del för din täckning genom att välja telefon och hålla telefonen på rätt sätt. Det visar en studie utförd av Aalborgs universitet som beställts av Nordiska ministerrådet och regleringsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Studien, där 26 telefonmodeller testats, visar att det finns stora skillnader i antennprestanda mellan olika telefonmodeller vid användning av data- och rösttjänster. Vissa modeller fungerar bra i alla frekvensband för både data och telefoni medan andra modeller fungerar bättre i vissa frekvensband.

Hur telefonen används spelar också stor roll. Telefonerna fungerar bäst om de får ligga fritt, och allra sämst fungerar de när de hålls mot huvudet. Testerna visar också på skillnader som beror på om telefonen hålls i vänster eller höger hand vid röstsamtal.

– En rekommendation är att använda hands-free och låta telefonen ligga fritt eller hålla den i handen, för att undvika att signalerna dämpas. I områden där täckningen från mobilnätet är svag är det särskilt viktigt att ta hänsyn till handhavandet av telefonen – det kan vara skillnaden mellan fungerande täckning och i praktiken radioskugga, säger Jeanette Wännström vid PTS spektrumavdelning.  

Länk till rapporten ”Mobile Phone Antenna Performance 2016”

Ta del av PTS information om mobiltäckning

För mer information:

Jeanette Wännström, enheten för spektrumutveckling, tfn: 073-644 55 81

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Mobila tjänsters täckning och kvalitet beror på olika faktorer, bland annat nätets prestanda, täckning och kapacitet samt telefonens egenskaper att sända och ta emot signaler. I den aktuella studien från Aalborgs universitet har 26 telefoner testats i laboratoriemiljö i olika frekvensband och med olika handhavandesituationer. Testet har också omfattat fyra modeller av surfplattor.