Smartare e-handel behövs för att möta konsumenternas individuella behov – dags för PTS elfte innovationstävling

2015-05-05

Nu går startskottet för Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat ”Smartare e-handel”. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. Syftet är att utveckla e-handeln och göra det lättare för alla att använda internet och e-tjänster för att handla.

- Möjligheten att handla via internet innebär tillgång till ett större utbud för de flesta av oss. Särskilt för de som har svårt att ta sig till och från fysiska butiker eller kanske inte vill besöka affärer av andra skäl. Tack vare en e-handel i ständig utveckling ökar hela tiden utbudet och valmöjligheterna för de enskilda kunderna. Nu är det dags att vi river onödiga hinder som gör att vissa inte har tillgång till det här utbudet. E-handelsplatser behöver fungera på ett bra sätt för oss alla, oavsett vilken funktionsförmåga vi har, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Behov av innovativa lösningar inom flera områden

I denna tävling söker PTS lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Vi vill även öppna upp för tjänster och varor som inte erbjuds i dag.  Vi tror att sökande kan finnas inom exempelvis följande områden:

  • företag som utvecklar e-handelsplattformar
  • betalningsförmedlare eller banker som vill göra sina e-tjänster mer tillgängliga
  • företag som gör lösningar inom signering, autentisering och inloggning som vill öka användbarheten
  • tillverkare av terminaler (t.ex. mobiltelefoner och betalterminaler)
  • e-handelsplatser som vill säkerställa att alla potentiella köpare har samma möjlighet att handla
  • e-handelsplatser som vill hitta nya sätt för sin kundtjänst eller support att kommunicera med kunder

Lösningarna kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.  PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

1,7 miljoner, affärskurser, lanseringsstöd och experthjälp i potten

Tävlingen startar den 5 maj 2015 och ansökan ska vara inne senast den 17 juni 2015. När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och göra ett första urval. De som går vidare får komma och presentera sin idé för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som väljs ut av expertrådet och PTS får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutar myndigheten vilka projekt som får finansiering och möjlighet att bidra till en smartare e-handel.

Förutom de vinstpengar, maximalt 1,7 miljoner per vinnare, som delas ut erbjuder PTS även kurser i affärsmodellering och lansering. Varje vinnare har dessutom en kontaktperson på PTS som är insatt och engagerad i att hjälpa projektet framåt.

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört nio tävlingar och finansierat 90 projekt för totalt 113 miljoner kronor. I maj annonseras vinnarna för tävling nummer tio med temat ”Förenkla för föräldrar” och den nyligen utlysta elfte tävlingen kommer få sina slutgiltiga vinnare i december 2015.

 

För mer information:
web: www.pts.se/innovation11
e-post: innovation@pts.se


PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52
Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, telefon: 08-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se