Se till att brevet hittar fram i jul

2015-12-10

Varje jul skickas mängder med brev i Sverige. Men många kommer bort eftersom att adressen är felskriven eller att det saknas tillräckligt med frimärken. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

Varje år får Post- och telestyrelsen in hundratusentals brev som inte kunnat delas ut av brevbäraren. Det beror ofta på att adressen är felskriven eller på att brevet inte har rätt porto, alltså tillräckligt med frimärken. Om brevet saknar avsändaradress så blir det då PTS uppgift att ta reda på vem avsändaren är och skicka tillbaka brevet.

Tänk på det här när du skriver brev

När du skriver ett brev så är det viktigt att tänka på följande:

  • Skriv alltid en fullständig adress till mottagaren. Adressen ska innehålla för- och efternamn, gatunamn och nummer, postnummer och ort. 
  • Ha rätt porto. Kontrollera vikten på brevet och se till så att du har tillräckligt med frimärken.
  • Alltid avsändare. Om du skriver en fullständig avsändaradress så kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut.

Tänk också på att kontrollera att personen du ska skicka till inte har flyttat eller bytt namn.

Testa din adresskompetens

PTS har tagit fram ett spel där du kan testa om du känner igen en korrekt skriven adress. Utmana dina vänner och se vem som lyckas bäst!

Spelet hittar du här.

Informationsfilmer

PTS har tagit fram informationsfilmer om hur du ser till att brevet kommer fram, och vad som händer om brevet inte kan delas ut.

Anmäl saknat brev

Har du skickat ett brev som inte kommit fram? På PTS webbplats kan du anmäla det saknade brevet: www.pts.se/saknadebrev

Mer information
Helene Rosang, chef PTS enhet för saknade brev, tfn: 073-640 58 50
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om saknade brev

PTS har enligt postlagen i uppdrag att hantera brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten. PTS har i uppgift att öppna dessa brev och med ledning av innehållet om möjligt skicka tillbaka brevet till avsändaren. I vissa fall kan PTS med ledning av uppgifter i försändelsen identifiera adressaten. PTS gör däremot inga försök att hitta en ny adress till adressaten.


Öppnade brev som PTS inte lyckas att identifiera avsändaren till, förvaras i fyra månader (rekommenderade brev i 6 månader). Sedan förstörs innehållet eller skänks till välgörenhet. Mer information finns på www.pts.se/saknadebrev.