PTS tolfte innovationstävling vill bidra till en mer aktiv och givande fritid

2015-11-04

Nu har startskottet gått för Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat "Aktiv fritid". Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. Syftet är att göra det lättare och roligare att utöva olika fritidsaktiviteter. Detta gäller såväl fysiska som sociala och mentala aktiviteter.

- PTS arbete med att öka kommunikationsmöjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, handlar om att bidra till ett rikt liv på lika villkor. Och till ett rikt liv hör att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. Vi tror på att innovativa digitala lösningar kan förbättra detta ytterligare och därför har vi valt det som tema för vår senaste innovationstävling, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Innovativa lösningar behövs

I denna tävling söker PTS projekt som, med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla.

Fritiden är en stor del av människors liv, men har man en funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att utöva och ta del av vissa aktiviteter på lika villkor.

Lösningar kan handla om att underlätta:

  • tiden före själva aktiviteten, till exempel hitta olika aktiviteter och planera inför dem
  • att vara med på och genomföra aktiviteten 
  • tiden efter aktiviteten då det kan vara bra att kunna dela åsikter och annan information med andra

Det kan också handla om att skapa helt nya aktiviteter som alla, med eller utan funktionsnedsättning, kan ta del av. Tekniken finns, men lösningarna är få. 

Lösningarna kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.  PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

Pengar, kurser, stöd och experthjälp i potten

Tävlingen startar den 3 november 2015 och ansökan ska vara inne senast den 16 december 2015. När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och göra ett första urval. De som går vidare får komma och presentera sin idé för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som väljs ut av expertrådet och PTS får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutar myndigheten vilka projekt som får finansiering och möjlighet att bidra till en mer aktiv och givande fritid.

Förutom de vinstpengar, maximalt 1,7 miljoner per vinnare, som delas ut erbjuder PTS även kurser i affärsmodellering och lansering. Varje vinnare har dessutom en kontaktperson på PTS som är insatt och engagerad i att hjälpa projektet framåt.

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört tio tävlingar och finansierat 105 projekt. I december annonseras vinnarna för tävling nummer elva med temat ”Smartare e-handel” och den nyligen utlysta tolfte tävlingen kommer få sina slutgiltiga vinnare i maj 2016.
 
För mer information:
web: www.pts.se/innovation
e-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, telefon: 08-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se