Nu är vinnarna i PTS tionde innovationstävling utsedda

2015-05-18

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett femton vinnare i den tionde omgången av tävlingen ”Innovation för alla”. Den här gången var temat ”Förenkla för föräldrar” och de vinnande projekten får dela på drygt 17,4 miljoner kronor i finansiering.

I denna tävling efterfrågade PTS it-lösningar som kan ge personer bättre förutsättningar i sin roll som förälder. Det kan handla om verktyg för att bättre ta del av och kommunicera med olika verksamheter där barnen finns, som t.ex. skola och andra fritidsaktiviteter. Det kan också innebära att bättre kunna kommunicera och uträtta ärenden med offentliga organisationer angående sina barn. Lösningarna kan också vara inriktade mot att underlätta planering av en social gemenskap för barnen.

Syftet med lösningarna är att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.

- Många föräldrar ägnar stor energi åt att få sin vardag att fungera och föräldrar med funktionsnedsättning kan möta särskilda utmaningar. PTS tionde innovationstävling har nu femton vinnare som ska arbeta vidare med projekt som kommer att förenkla vardagen för föräldrar, med eller utan funktionsnedsättning, säger Göran Marby, generaldirektör PTS.

 

Vinnare från Klagshamn till Sundsvall

Till den tionde innovationstävlingen med temat ”Förenkla för föräldrar” kom det in 34 bidrag. De femton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Aspergercenter, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, Stockholm
”Hur kan habiliteringens stöd till föräldrar med diagnoser inom AST utvecklas och förbättras med hjälp av internethabilitering?”

Bayou, Klagshamn
Tyra

Certec, Inst för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet, Lund
Skolkontakten – Samlat it-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan

DinSkolApp, Södertälje
DinSkolApp

Funka, Stockholm
Funka för Föräldrar: att göra livspusslet enklare för föräldrar med funktionsnedsättning

Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg
Matglad – helt enkelt

Invest Rindö, Älta
Applikation för samkörning av barn och ungdomar till och från aktiviteter - SAMÅK

Juristfirman Vide, Göteborg
Komrätt.nu

Komplementskolan, Stockholm
Hjälp till läxhjälp

Månster Design, Sundsvall
Webbkurs om gaming för föräldrar och skola

Peppy Pals, Danderyd
Peppy Parents

Soft Solutions Partner, Västerås
SAFI SpråkAppFörInkludering

Sportion Media Group, Örebro
”Nu kan alla föräldrar vara delaktiga och känna engageman för barnens idrott”

Usify, Linköping
”Föräldrar med dolda funktionshinder i en värld av Internet of Things”

Region Örebro Län, Centrum för hjälpmedel, Örebro
”Tillgänglig information på ett automatiserat sätt”

 

90 vinnare på fem år

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt vi gör detta på är genom att arrangera innovationstävlingar två gånger per år. PTS har sedan starten 2010 genomfört nio tävlingar och finansierat 90 projekt med totalt 113 miljoner kronor. Utöver själva vinstfinansieringen erbjuds även vinnarna stöd i affärsmodellering och lansering.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 26 maj 2015

Samtliga vinnare får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 26 maj 2015. Då samlas över 100 deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Platser bokas kostnadsfritt genom att mejla till innovationsdag@pts.se eller via www.pts.se/innovationsdag.

 

För mer information om innovationstävlingen:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55