Fortsatt stark efterfrågan på snabbt bredband

2015-05-25

Av de 14,4 miljoner mobilabonnemang som fanns i slutet av 2014 har 4 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad 2014, som beskriver utvecklingen på telekommarknaden under förra året.

Antalet bredbandsabonnemang via fiber uppgick till 1,4 miljoner - en ökning med 17 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband. Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms, på 100Mbit/s eller mer, fortsatte också att öka.

- En stark efterfrågan är nyckeln till fortsatt utbyggnad och därför är det glädjande att allt fler vill ha snabbare bredband i hemmet och för mobil användning, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Intäkterna ökar

De totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation uppgick till 52,7 miljarder kronor under 2014. Det är en ökning på 1 procent jämfört med 2013.

Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade 4 procent. Växande intäkter från mobil datatrafik står bakom den här ökningen. Under 2014 överfördes 365 400 Tbyte data i mobilnäten. Det är en ökning med 35 procent sedan 2013.

Även intäkterna från fasta bredbandsabonnemang ökade, med 6 procent.

Intäkterna från fast telefoni minskade dock med 10 procent. Detta beror bland annat på den fortsatta minskningen av antalet fasta telefoniabonnemang. Under 2014 minskade de med 4 procent.

Ip-tv störst

Det totala antalet tv-abonnemang (oavsett sändningsteknik) har minskat 2 procent under 2014, till 5,1 miljoner. Däremot ökar antalet ip-tv-abonnemang med 15 procent och ligger nu på 833 000. Det är för första gången den största digitala tv-plattformen.

Ip-telefoni ökar

Antalet ip-baserade telefonabonnemang har ökat stadigt under de senaste åren och ligger nu på nästan 1,7 miljoner – en ökning med 11 procent. De utgjorde i slutet av 2014 hela 46 procent av alla abonnemang på fast telefoni. 

Rapporten finns här

PTS har också tagit fram en film om de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Om Svensk telemarknad

Svensk telemarknad är PTS årliga rapport som beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt datakommunikations-, tv- och internettjänster.

Rapporten finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.


För mer information:
Andreas Wigren, marknadsanalytiker på konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 56 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55