Post


I år är det mer än 50 000 kuverterade julkort och julklappar i brev som inte kommer fram till mottagaren. Ofta beror det på att adressen är felskriven eller att det saknas tillräckligt med frimärken. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

1 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har nu inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet. Syftet är att undersöka hur postoperatörerna Postnord och Bring Citymail agerar för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem som uppmärksammats inom postutdelningen.

24 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) för en dialog med postoperatörerna PostNord och Bring Citymail om de aktuella kvalitetsproblemen. Som ett led i denna stärker myndigheten nu sin tillsyn.

9 september 2016


Det senaste årets problem med postutdelningen beror främst på de stora förändringar som de största postoperatörerna i Sverige, PostNord och Bring CityMail, genomfört i sina verksamheter. Det visar den studie av operatörerna som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

30 juni 2016


Den svenska postmarknaden är likt tidigare år stabil, men klagomålen ökar betydligt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk postmarknad 2016.

14 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra två undersökningar inom postområdet, där den ena visar på nuläget, ”Befolkningens användning av posttjänster”, och den andra tar upp behovet inför framtiden, ”Användares behov av posttjänster”.

14 mars 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger PostNord att vid tillämpning av årsvolymrabatt inom den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare.

8 december 2015


PostNord ska inte ha några dolda rabatter och det ska vara möjligt för kunder att få specificerad information om erbjudna rabatter. Det är några av de nya tillståndsvillkor för PostNord som Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om.

15 september 2015


Under sommarmånaderna inträffar många festivaler och marknader, och är en viktig period för många handlare. Men det händer ibland att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte kan genomföras.

18 juni 2015


Just nu pågår ett samråd kring befordran av paket mellan EU:s medlemsländer. Post- och telestyrelsen (PTS) ser gärna att svenska aktörer deltar i samrådet.

22 maj 2015