Post


Postnord har inlett tester av en ny produktionsmodell. Nu begär PTS att Postnord ska redovisa resultaten från testerna.

29 september 2020


Många totalförsvarsaktörer tycker att det är viktigt med fungerande posttjänster. Men det saknas tillräcklig kunskap om behov av posttjänster i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

28 maj 2020


Under 2019 genomförde Citymail ett lyckat återinförande av lokal sortering av brev på ett antal utdelningskontor. Det bedömer PTS efter tillsyn.

3 april 2020


PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord. De villkor som PTS ställer på bolaget speglar den utveckling som sker på postmarknaden.

24 februari 2020


Infrastrukturen för betaltjänster är sårbar. Det konstaterar PTS i en ny rapport.

19 februari 2020


Postnords planer på ändrad utdelningsfrekvens av brev väcker oro hos organisationer som skickar och tar emot många brev. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

5 februari 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtar synpunkter på de föreslagna reglerna om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

17 januari 2020