Stort nöjdhet med posttjänst för äldre boende i glesbygd

2022-01-20

Användarna av posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd tycker att tjänsten fungerar bra och är viktig. Det visar en undersökning som myndigheten låtit genomföra.

PTS upphandlar tjänsten Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd. Tjänsten innebär att den som bor i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning har möjlighet att få en särskild posttjänst.

För att undersöka hur väl tjänsten motsvarar användarnas behov har PTS låtit analysföretaget Mason utföra en undersökning med 40 kvalitativa djupintervjuer och 300 telefonintervjuer med personer ur målgruppen.

Stor nöjdhet med tjänsten

Undersökningen visar att de flesta (99 procent) som använder tjänsten värderar den högt och anser att den fungerar mycket bra. Användarna uppger bland annat att tjänsten bidrar med mervärde genom att göra livet enklare och mer lättplanerat.

Vissa användare efterfrågar mer information kring tjänsten, till exempel kring vad som ingår i den. Till exempel är det få användare som använt tjänsten för att skicka och ta emot paket – trots att detta är den del av tjänstens erbjudande.

Få av de intervjuade icke-användarna (sju procent) i undersökningen har hört talas om tjänsten, vilket pekar på att PTS och Postnord skulle kunna informera mer om den. En fjärdedel av icke-användarna har svarat att de skulle ha nytta av tjänsten om de hade den.

PTS fortsatta arbete

PTS kommer använda rapporten som ett underlag i det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Det handlar bland annat om att göra tjänsten mer känd och använd bland de icke-användare, som är berättigade till tjänsten.

Klicka här för att läsa undersökningen.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Tjänsten vänder sig till personer som, på grund av ålder över 80 år eller funktionsnedsättning, inte har möjlighet att hämta sin post i postlåda enligt ordinarie lantbrevbärar­service. Posttjänsten innebär att posten delas ut till personens tomtgräns eller i undantagsfall vid boningshuset. Det är Postnord som ansvarar för tjänsten, som har upphandlats av PTS på uppdrag av regeringen.

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för målgruppen att ta del av posttjänster och få post utdelad vid tomtgränsen eller vid hemmet. Personer inom målgruppen kan ha svårt att ta sig till ordinarie avlämningsställe. Därför står staten, genom Post- och telestyrelsen, för kostnaden för utdelning av post vid tomtgränsen. Vid funktionsnedsättning ansöker man om tjänsten hos Postnord med läkarintyg som styrker behovet. Tjänsten har cirka 1200 användare.

Klicka här för att läsa mer.