Postnords leveransvillkor för Varubrev uppfyller kraven

2022-05-20

Post- och telestyrelsen har granskat om Postnords nya villkor för utdelning av varubrev följer de regler och villkor som finns. Myndigheten avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

I november 2021 ändrade Postnord sina leveransvillkor för tjänsten Varubrev. Villkoren innebär nu att Postnord överlåter åt avsändaren att inhämta mottagarens samtycke till att försändelsen, om den inte ryms i mottagarens postanordning, kan hängas på postlådan eller läggas utanför dörren. Tidigare hänvisades mottagare i dessa fall till att hämta dessa försändelser på Postnords ombud.

PTS inledde tillsyn för att granska om de nya leveransvillkoren tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och upprätthåller skydd för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet.

PTS bedömning

Enligt PTS allmänna råd om utdelning av post kan en postoperatör anses ha fullgjort sin skyldighet att dela ut post enligt postlagen om postmottagaren gett sitt samtycke till att försändelser som t.ex. på grund av sin storlek inte kan avlämnas eller delas ut i postlåda, fastighetsbox eller i postinlägg istället avlämnas på annat sätt.

PTS gör därför bedömningen att en mottagare, genom att välja tjänsten Varubrev, får anses ha accepterat leveransvillkoren och därmed lämnat sitt samtycke.

PTS avslutar tillsynsåtgärden utan någon vidare åtgärd.

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55