Paketleverantörer ska lämna information till PTS

2022-06-01

Under juni månad genomför Post- och telestyrelsen (PTS) en insamling av information från paketleverantörer.

Enligt EU:s paketförordning ska företag som tillhandahåller paketleveranstjänster (dvs. paketleverantörer) årligen förse PTS med information om verksamheten.

Syftet med insamlingen är att öka kunskapen om och möjliggöra en bättre tillsyn av paketmarknaden. Detta ska i sin tur främja en välfungerande marknad för gränsöverskridande paketleveranstjänster. PTS kan också komma att använda informationen som ett underlag i bedömningen om det finns ett fortsatt behov att utse en tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten även på paketområdet.

Informationsinsamling

Nu genomför PTS en informationsinsamling från anmälda paketleverantörer.

Efter insamlingen skickar PTS även uppgifterna till EU-kommissionen. Kommissionen kan komma att använda dessa uppgifter för EU:s statistikändamål och publicera dem inom ramen för EU:s postala statistik.

Klicka här för att se EU-kommissionens webbplats.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om paketförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU:s paketförordning) innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar och/eller delar ut paket är skyldiga att rapportera in viss information till PTS två gånger årligen.

Förordningen syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Riksdagen har antagit en ny lag som ska komplettera EU:s paketförordning. Den trädde i kraft 15 maj 2019. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om avgifter för PTS arbete med paketförordningen samt bestämmelser om sanktioner mot företag som inte följer regelverket.

En konsekvens av lagen är krav på att samtliga företag som utför paketleveranstjänster (tillhandahållare av paketleveranstjänster) i Sverige ska anmäla sig till PTS.