Nya tillståndsvillkor för Postnord

2022-03-01

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord Group AB. Bolaget ska fortsatt ansvara för den samhällsomfattande posttjänsten.

De nya tillståndsvillkoren gäller under perioden 1 april 2022–31 mars 2023. Tidigare tillståndsvillkor har haft en längre giltighetstid men PTS beslutar nu om ettåriga villkor. Detta görs mot bakgrund av PTS pågående arbete med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och nya allmänna råd vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst. PTS avsikt är att föreskrifterna, de nya allmänna råden och tillståndsvillkoren för perioden efter den 31 mars 2023 ska träda i kraft vid samma tidpunkt.

Ska tillhandahålla samhällsomfattande posttjänst

PTS har beslutat att Postnord även fortsättningsvis ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Postnord ska se till att alla i hela Sverige har en postservice med god kvalitet och till rimliga priser.

Bolaget ska även utföra oberoende kvalitetsmätningar av befordringstider, förmedla särskild posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd samt blindskriftsförsändelser till synskadade.

Postnord ska stötta totalförsvaret

Tillståndsvillkoren innebär nya krav på Postnord. Bolaget ska upprätta riskanalyser och kontinuitetsplaner för höjd beredskap, samt planer för att under höjd beredskap kunna ställa personal till förfogande för samverkan med PTS.

Villkoren innebär att Postnord ska ha underlag för att upprätta en dialog med Totalförsvarets plikt- och prövningsverk om att krigsplacera personal. 

Klicka här för att läsa Postnords tillståndsvillkor.

Övriga operatörer

I mars kommer PTS fatta beslut om tillståndsvillkor för övriga postoperatörer.

Mer information
Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55