Nya regler om tystnadsplikt i postlagen

2022-12-09

Riksdagen har beslutat om nya regler om tystnadsplikt i postlagen. Syftet med reglerna är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Reglerna träder i kraft den 2 januari 2023.

I korthet ändras reglerna på följande sätt:

  • Postoperatörer får en skyldighet att på begäran lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i fler fall än vad som gäller idag. Medarbetare i postverksamhet får möjlighet att på eget initiativ lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter under vissa omständigheter.
  • Nya regler om tystnadsplikt införs och träffar medarbetare i kurirföretag och befordringsföretag.

Reglerna träder i kraft den 2 januari 2023.

PTS roll

PTS får tillsyn över de nya reglerna. Myndigheten kommer därmed ha möjlighet att kontrollera att berörda företag har rutiner för hantering av känsliga uppgifter och att personalen får utbildning i frågan.

Mer information om reglerna finns på PTS webbplats.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55