Hållbarhet viktig fråga för framtida postmarknad

2022-04-19

Svenskarnas nya kommunikationsvanor innebär möjligheter och utmaningar för postmarknaden. För att möjliggöra en hållbar posttjänst behöver förändringar ske. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i årets rapport Svensk postmarknad.

PTS har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva postmarknadens utveckling. Varje år publicerar myndigheten rapporten Svensk postmarknad, som bland annat beskriver volymutvecklingen och konkurrenssituationen på postmarknaden.

Hållbarhet

PTS kan konstatera frågan om hållbarhet och hållbara leveranser kommit att bli allt viktigare. Det handlar om att skapa miljö- och klimatmässigt hållbara leveranskedjor, men också om att posttjänsten ska vara socialt hållbar och svara mot de olika behov som finns.

I rapporten konstateras att det pågår flera initiativ och trender som understryker det ökande fokuset på hållbarhet. Det handlar om samordning av transportflöden, initiativ för ökat återbruk och klimatsmartare transporter.

Rapporten identifierar också att det krävs nationella åtgärder som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar posttjänst. Det handlar om att posttjänsten behöver regleras på ett sätt som möjliggör för tillhandahållaren att anpassa servicen utifrån behovet, samtidigt som stor hänsyn tas till de grupper som har särskilda behov.

- Det vi ser i PTS omvärldsbevakning är att det finns en stor miljömedvetenhet hos privatpersoner och företag. Allt fler mottagare vill få varuförsändelser levererade i närheten av hemmet och gärna på ett klimatsmart sätt, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Minskade brevvolymer och små förändringar på marknaden

Årets rapport visar också att trenden med fallande brevvolymer fortsätter. Under 2021 delades det ut 1,5 miljarder brev, vilket var en minskning med 5,4 procent. Från miljösynpunkt är det positivt att fler använder digitala alternativ för skriftlig kommunikation.

Postnord fortsätter att vara den största aktören på marknaden, med en marknadsandel på 75-80 procent sett till antal utdelade brev. Den största konkurrenten är Citymail, som har en marknadsandel på 20-25 procent. Resterande aktörer har en marknadsandel på 1-5 procent. Postnords marknadsandel har dock sjunkit något jämfört med föregående år.

Större konkurrens på paketmarknaden

Också på paketmarknaden är Postnord största aktör med en marknadsandel på 50-55 procent både sett till antal utdelade paket och omsättning. De två största konkurrenterna är DHL 10-15 procent respektive Schenker 5-10 procent.

Klicka här för att läsa Svensk postmarknad 2021.

Mer information
Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55