Fortsatt tillväxt på paketmarknaden

2022-10-04

Svenskarna fortsätter att e-handla i allt högre utsträckning. Under 2021 distribuerades 358 miljoner paket ut och den totala omsättningen för den svenska paketmarknaden uppgick till 22 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS är nationell tillsynsmyndighet för EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Inom ramen för detta samlar myndigheten in data från företag som är verksamma på den svenska paketmarknaden.

Delar av informationen ligger till grund för rapporten Den svenska paketmarknaden 2021. Statistik om volymer, omsättning och antalet anställda, på aggregerad nivå, rapporteras in till EU Postal Statistics.

Fortsatt ökning på marknaden

Rapporten visar att den svenska paketmarknaden fortsätter att öka, såväl vad gäller distribuerade paket och omsättning. Under 2021 distribuerades omkring 358 miljoner paket ut. Det är en ökning med drygt 21 procent jämför med föregående år.

Samtidigt ökade omsättningen med 22,5 procent och värdet uppgick till 22 miljarder kronor.

Antalet aktörer ökar

Rapporten visar att Postnord under 2021 var den största aktören på flertalet delmarknader. Samtidigt minskade bolagets marknadsandelar på samtliga delmarknader, förutom på inrikesmarknaden.

Den enda delmarknad där en annan aktör, i det här fallet UPS, hade störst marknadsandel var utgående paket, alltså paket där avsändaren finns i Sverige och mottagaren utomlands.

PTS kan också konstatera att antalet aktörer på marknaden ökat. Under 2021 var 27 företag anmälda hos PTS som paketleverantörer.  Under året har både den största aktören (Postnord), samt små men kraftigt växande företag såsom Instabox, Airmee, Budbee och Early Bird (tidigare MTD), stärkt sin ställning på inrikesmarknaden. Sammantaget visar statistiken att marknadsmakten hos de största företagen minskade, till fördel för de mindre företagen på marknaden.  Detta gäller för samtliga delmarknader.

Sammanfattningsvis konstaterar PTS att rapporten ger en relativt positiv av marknaden, med ett växande antal aktörer som är verksamma inom allt fler delmarknader.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Cecilia Nyqvist, PTS enhet för postfrågor, 073-644 57 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55