Utmaningar för personer i behov av posttjänster

2021-03-26

Ett aktivt digitalt liv minskar behovet av brevtjänster och skriftliga meddelanden för de allra flesta. Men för exempelvis äldre, personer med synnedsättning och dövblindhet är behovet av snabba brevtjänster större. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

PTS har i uppdrag att tillhandahålla tjänster som ger personer med funktionsnedsättning likvärdig tillgång till telefoni, elektronisk kommunikation och post.

I takt med digitaliseringen förändras behovet av skriftliga meddelanden och postoperatörerna anpassar verksamheten utifrån detta. PTS har därför låtit genomföra en undersökning av särskilda behov gällande posttjänster. I undersökningen har bland annat blinda, äldre och personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt hjärnskada intervjuats.

Större behov av snabba brevförsändelser i vissa grupper

Undersökningen visar att äldre, personer med hörselnedsättning, synnedsättning, dövblindhet och motorisk nedsättning har större behov av brevtjänster. PTS kan konstatera att för personer med dövblindhet, synnedsättning och äldre med liten digital vana, är det svårare att ta del av det digitala samhället.

De intervjuade framhåller i många fall att utdelningsfrekvensen i sig inte är avgörande men att det är fortsatt viktigt att kunna skicka och ta emot tidskritiska försändelser, till exempel vårdkallelser och mediciner.

Större behov av hemleverans och närhet till service

I undersökningen framgår att många av de intervjuade upplever att det är viktigt att kunna få postförsändelser levererade till hemmet. Många uttrycker att det skapar problem i vardagen när de behöver hämta försändelser hos ombud. Det är viktigt att ombuden är tillgängliga via kollektivtrafik och att de är placerade på geografiska platser där användarna ändå rör sig.

Efterlyser samverkan

Flera intervjuade efterlyser en ökad samverkad, mellan postbranschen och representanter för personer med funktionsnedsättning, i utformningen av tillgängliga tjänster.

Det kan bland annat handla om informationslämning i samband med brev- och paketleveranser. Förslag på förbättringar på paketboxar är tillgång till fysiska knappar för personer med nedsatt syn, och möjlighet att boka paketboxar i botten på skåpen för personer i rullstol. Vissa intervjuade upplever ofta stora mängder information vid samma tillfälle som ett problem.

Den här rapporten utgör ett av flera underlag som kan ligga till grund för utformningen av den samhällsomfattande posttjänsten i syfte att både möta samhällets ändrade behov och samtidigt vara långsiktigt hållbar.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55