PTS granskar Postnords hantering av brev till USA

2021-10-01

Brev från Sverige till USA kan komma att stoppas. Skälet är att US Post vill att breven ska märkas och tulldeklareras på ett annat sätt än tidigare. Nu inleder PTS en granskning av hur Postnord hanterar situationen.

Bakgrunden är nya krav enligt en nationell lag i USA, som syftar till att öka spårbarheten och motverka att otillåtet innehåll i försändelserna förs in i USA.

PTS har fått information om att brev från Sverige till USA, sedan den 1 september, kan komma att stoppas om de inte uppfyller reglerna om märkning och tulldeklarering. I dagsläget är det omkring 50 brev, främst från privatpersoner, som stoppas varje dag.

Om dessa brev saknar avsändaradress kan de komma att skickas till PTS verksamhet för saknade brev, som har till uppgift att försöka identifiera avsändaren och återsända brevet dit.

PTS granskar Postnords hantering

Myndigheten inleder nu en granskning av hur Postnord har hanterat den uppkomna situationen. Enligt Postnords tillståndsvillkor ska brev komma fram till mottagaren inom den tid som anges i operatörens kunderbjudande. Om Postnord inte skickar breven till USA lever inte företaget upp till kraven.

PTS vill bland annat veta när Postnord fått information om USA:s regler om spårningsinformation och hur företaget har agerat därefter. Det handlar till exempel om information till allmänheten och riskanalyser.

- Det är viktigt att Postnord informerar om hur användarna ska agera för att adressera breven korrekt enligt de amerikanska reglerna. PTS vill undersöka hur Postnord har agerat för att hantera denna situation, kommentar Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för postfrågor, tfn 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55