Postnord agerade korrekt vid beslut om utdelningsuppehåll

2021-05-04

Postnord fattade beslut om utdelningsuppehåll vid ett område i Göteborgs kommun eftersom bolaget inte kom överens med en samfällighetsförening (föreningen) kring frågan om vart postmottagares lådsamling ska placeras. Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnords agerande och konstaterar att bolaget levt upp till sina skyldigheter.

Postnord och den aktuella samfällighetsföreningen kunde inte komma överens om hur utdelningen ska ske i området, särskilt vad gäller var en lådsamling med mottagarnas postlådor ska placeras.

Postnord meddelade utdelningsuppehåll och mottagarna fick i stället hämta sin post på närmsta utdelningskontor.

PTS inledde en granskning om hur Postnord hade hanterat frågorna om utdelningsuppehåll och placeringen av föreningens lådsamling.

Postnord informerade i god tid

PTS konstaterar att Postnord hade fog för att upphöra med den tidigare utdelningsformen, som skedde med elbil. Den aktuella samfälligheten är ett bilfritt område där vägarna inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

PTS utredning visar att Postnord i god tid informerat mottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och mottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

PTS bedömer därför att Postnords agerande inte strider mot bolagets skyldigheter. Myndigheten har därför beslutat att avsluta tillsynsärendet utan ytterligare åtgärder.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55