Fortsatt tillväxt på paketmarknaden

2021-10-07

Den svenska paketmarknaden fortsätter att växa. En förklaring till det är att samhället e-handlar alltmer. Det visar en ny sammanställning från PTS.

Sedan 2018 har Post- och telestyrelsen (PTS) möjlighet att samla in uppgifter från företag verksamma på paketmarknaden, i enlighet med EU:s så kallade paketförordning. Det handlar bland annat om företagens omsättning, volymer och priser.

Utifrån denna informationsinsamling kan PTS bevaka paketmarknaden och har i år möjlighet att för första gången presentera marknadens utveckling till exempel vad gäller tillväxt och konkurrenssituation.

Fortsatt ökning av antalet paket

Årets sammanställning visar att den svenska paketmarknaden, under år 2020, fortsatte att växa. Jämfört med året innan ökade paketmarknaden med 14 procent vad gäller omsättning, och 18 procent i volym.

Totalt under år 2020 så delades det ut 295 miljoner paket i Sverige. Av dessa skickades ca 43 miljoner från utlandet.

En förklaring till ökningen inom paketmarknaden kan vara att e-handeln fortsatt att stärkas under Coronapandemin.

Konkurrenssituationen på paketmarknaden

PTS har identifierat 23 aktörer som verksamma på den svenska paketmarknaden.

Jämfört med föregående år har de största aktörerna minskat sin marknadsandel något, i takt med att nya aktörer tagit plats på marknaden.

Fortfarande är dock Postnord den största aktören på den totala marknaden, med omkring 40-45 procent av omsättningen. Därefter följer UPS och DHL som vardera har en marknadsandel på cirka 10-15 procent.

Vid en närmare titt på de olika delmarknaden kan PTS konstatera att Postnord är störst på samtliga förutom marknaden för utgående gränsöverskridande paketleveranstjänster, där UPS är störst.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om sammanställningen

Statistiken är inhämtad i juni 2021, omfattar paket upp till 31,5 kg, och avser år 2020.

”Paket” definieras som försändelser som innehåller varor, med eller utan kommersiellt värde. Försändelser som är tjockare än 20 mm bedöms innehålla varor och räknas därför som paket. Därutöver omfattar statistiken tre delmarknader:

  • Inrikes paketleveranstjänster: omfattar paket där både avsändare och mottagare finns i Sverige (”inrikesmarknaden”).
  • Inkommande gränsöverskridande paketleveranstjänster: omfattar paket där avsändaren finns utanför Sverige och mottagaren i Sverige (”inkommande paket”).
  • Utgående gränsöverskridande paketleveranstjänster: omfattar paket med en avsändare i Sverige och en mottagare utanför Sverige (”utgående paket”).