PTS fortsätter granskning av Postnords tester i Lund

2020-09-29

Postnord har inlett tester av en ny produktionsmodell. Nu begär Post- och telestyrelsen (PTS) att Postnord ska redovisa resultaten från testerna.

Postnord har meddelat att de har för avsikt att testa en ny produktionsmodell. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag.

PTS har sedan tidigare inlett tillsyn kring hur Postnord förbereder de här testerna.

Postnord ska redovisa resultat

Nu begär PTS att Postnord ska redovisa resultat från testerna. Syftet med redovisningen är att PTS ska få underlag för att bedöma om Postnords postverksamhet i de berörda testområdena lever upp till postlagens krav på tillförlitlighet och för att följa upp att kraven på befordringstider i postförordningen efterlevs.

Senast den 16 november ska en preliminär redovisning ha inkommit till PTS. En slutlig redovisning ska därefter lämnas in senast den 4 december.

Klicka här för att läsa PTS begäran.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55