Paketleverantörer ska anmäla sig till PTS

2020-04-29

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om regler som talar om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten. Vissa leverantörer ska också löpande lämna information till PTS.

Sedan 2019 finns det bestämmelser som säger att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att anmäla sig till PTS och, i vissa fall, rapportera in viss information till myndigheten.

EU:s paketförordning, som är grunden till företagens skyldigheter, syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens för både konsumenter och tillsynsmyndigheter. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Regler för anmälan och information

PTS har tagit fram detaljerade regler kring hur företag ska anmäla sig till myndigheten samt vilken typ av information som ska lämnas till myndigheten.

Band annat ska tillhandahållare av paketleveranstjänster lämna vissa uppgifter om sin verksamhet till myndigheten.

De paketleverantörer som har gränsöverskridande verksamhet ska även lämna in prislistor till PTS.

Reglerna träder i kraft den 1 juni 2020.

Syftet med inhämtningen

PTS behöver informationen för att kunna göra en heltäckande analys av den svenska paketmarknaden samt att säkerställa att tillhandahållarna av paketleveranstjänster följer såväl EU-bestämmelser som svensk lagstiftning.

Klicka här för att läsa föreskrifterna.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om paketförordningen

EU:s paketförordning innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att rapportera in viss information till PTS två gånger årligen.

Förordningen syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Riksdagen har antagit en ny lag som ska komplettera EU:s paketförordning. Den trädde i kraft 15 maj 2019. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om avgifter för PTS arbete med paketförordningen samt bestämmelser om sanktioner mot företag som inte följer regelverket.

En konsekvens av lagen är krav på att samtliga företag som utför paketleveranstjänster (tillhandahållare av paketleveranstjänster) i Sverige ska anmäla sig till PTS.