Fortsatt granskning av varannandagsutdelning

2021-01-11

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa Postnords nya produktionsmodell. Nu inleder myndigheten tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

Under hösten 2020 testade Postnord en ny produktionsmodell. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag.

PTS har bedrivit tillsyn över testerna som utförts i ett begränsat område kring Lund/Kävlinge, för att kontrollera att bolaget lever upp till gällande krav och villkor.

Nu har Postnord meddelat att produktionsmodellen ska sjösättas i hela Malmö terminalområde, vilket är alla postnummer som börjar på 2.

PTS begär in uppgifter

Nu inleder PTS tillsyn och begär att Postnord i ett första steg ska redovisa ett antal uppgifter. Det handlar bland annat om hur bolaget säkerställer att postverksamheten, i samband med införandet av modellen, kan bedrivas utan avbrott samt vilka åtgärder som vidtas för att Postnord ska leva upp till postlagens krav.

Senast den 1 februari ska uppgifterna ha inkommit till PTS.

Klicka här för att läsa PTS begäran.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55