2020


PTS har granskat Postnords införande av en ny produktionsmodell, så kallad varannandagsutdelning, i Malmö terminalområde.

24 juni 2021


Nu genomför PTS en insamling av information från paketleverantörer.

1 juni 2021


PTS har granskat Postnords agerande i samband med beslut om utdelningsuppehåll.

4 maj 2021


Informationsmötet äger rum den 28 maj.

21 april 2021


För äldre, personer med synnedsättning och dövblindhet är behovet av snabba brevtjänster större. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

26 mars 2021