2020


Många totalförsvarsaktörer tycker att det är viktigt med fungerande posttjänster. Men det saknas tillräcklig kunskap om behov av posttjänster i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

28 maj 2020


Postnord har beslutat att testa en ny produktionsmodell på vissa platser i Sverige. PTS ska granska hur Postnord förbereder sig inför detta test.

8 maj 2020


PTS har beslutat om regler som talar om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

29 april 2020


Brevmarknaden och paketmarknaden fortsätter att utvecklas – åt olika håll. Det visar rapporten Svensk Postmarknad 2020.

15 april 2020


Under 2019 genomförde Citymail ett lyckat återinförande av lokal sortering av brev på ett antal utdelningskontor. Det bedömer PTS efter tillsyn.

3 april 2020