Färre beroende av femdagarsutdelning

2019-04-01

Andelen svenskar som är beroende av att få post fem dagar i veckan minskar. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra. Samtidigt är nära nio av tio svenskar nöjda med placeringen av sin postlåda/fastighetsbox eller liknande.

PTS har låtit genomföra en undersökning kring hur svenskarna ser på frågor om postservice och postutdelningen. Liknande undersökningar genomfördes senast 2014 och 2016.

Minskat behov av femdagarsutdelning

Svenskarna har ett minskat behov av att få posten utdelad fem dagar i veckan. I undersökningen är det drygt fyra av tio som uppger att de är beroende av femdagars utdelning av post. Andelen har minskat jämfört med tidigare undersökningar.

I åldersgruppen 16–44 år är det endast en fjärdedel som är beroende av femdagarsutdelning. Samtidigt uppger hälften av 55–84-åringarna behov av att få posten utdelad fem dagar i veckan.

Fler missnöjda med utdelningen

Undersökningen visar också att svenskarnas missnöje med postutdelningen har ökat jämfört med undersökningen 2016. En av fem tillfrågade är missnöjda med hur utdelningen fungerar, och då främst att posten inte kommer fram i tid.

I undersökningen uppger nära tre av tio att det inte är prisvärt att skicka brev inrikes. Samtidigt är det bara 28 procent av befolkningen som skickar fler än 10 brev om året och ungefär lika många som lägger mer än 200 kronor på brevporto per år.  

Paket skickas och hämtas

Svenskarna fortsätter att i allt större utsträckning köpa och sälja varor via nätet. Att hämta paket eller tjocka brev är också den vanligaste orsaken till att besöka Postnords serviceställen. De allra flesta är också nöjda med servicen hos dessa postombud.

– Undersökningen visar att postmarknaden förändras. Brevens betydelse minskar medan e-handeln utgör en allt större del. Detta understryker vikten av att brev- och paketservicen måste ske utifrån användarnas behov. Det som är utlovat ska hållas. För många användare är till exempel förutsägbarhet viktigare än hastighet. Å andra sidan måste konsumenterna förstå att posttjänsten inte kan fortsätta fungera som den gjorde förut, säger Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att läsa undersökningen

Mer information
Emma Maraschin, PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om undersökningen

Rapporten ”Befolkningens användning av posttjänster” har gjorts av företaget Intermetra på uppdrag av PTS. Den bygger på svar från 1000 telefonintervjuer med ett statistiskt urval.

Tidigare undersökning om behov

PTS har tidigare undersökt behov av femdagarsutdelning i en rapport från 2018. Då undersöktes behov av att skicka och ta emot skriftliga meddelanden ("brev"). Den här undersökningen studerar postförsändelser mer generellt, alltså såväl brev som paket med varor.