Datainsamling om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2018-11-19

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en insamling av prisuppgifter för EU-förordningen om gränsöverskridande paketleveranstjänster (paketförordningen). Senast den 31 januari 2019 ska företag som utför paketleveranstjänster ha rapporterat in uppgifterna till PTS.

EU har beslutat om en förordning som ställer nya krav på företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket, dvs. företag som utför paketleveranstjänster. Inom ramen för denna förordning genomförs nu en första datainsamling.

I huvudsak handlar det om uppgifter kring priser för olika postförsändelser.

Insamlingsperiod och insamlingsmetod

Formuläret skickas med e-post från paket[a]pts.se under slutet av november och ska vara ifyllt och returnerat till PTS 31 januari.

Skyldighet att lämna uppgifter

De företag som är berörda av EU-förordningen är skyldiga enligt förordningen att lämna uppgifterna till PTS.

Så används uppgifterna

PTS kommer att skicka uppgifterna till EU-kommissionen, som sedan publicerar uppgifterna på en webbplats senast 31 mars 2019. Kommissionen kan komma att använda uppgifterna för EU:s statistikändamål.

PTS kommer att använda uppgifterna som underlag för de bedömningar PTS är skyldig att genomföra enligt EU-förordningen och rapportera in slutsatserna till kommissionen. PTS kommer även att använda uppgifterna som underlag i rapporten Svensk postmarknad (publiceras andra kvartalet årligen) som tillgängliggörs på PTS webbplats www.pts.se.

Mer information om paketförordningen

Den 12 december kl. 08–09 genomför PTS ett frukostseminarium om EU:s paketförordning.

Klicka här för att läsa mer om frukostseminariet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55