PTS frukostseminarium: Det här innebär paketförordningen

2018-10-30

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om EU:s nya paketförordning. Vad är syftet? Vilka krav ställer detta på företag som utför paketleveranser? Hur kommer företag och konsumenter påverkas? Vad är PTS ansvar? Dessa frågor och fler kommer vi att besvara under seminariet.

EU har beslutat om en förordning som ställer nya krav på företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket, dvs. företag som utför paketleveranstjänster. Under PTS frukostseminarium kommer vi lära oss mer om förordningen.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom inleder. Därefter lyssnar vi på Katarina Areskoug Mascarenhas som är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Katarina kommer att berätta om bakgrunden till och syftet med förordningen. Sedan kommer medarbetare från PTS berätta mer om hur den praktiska insamlingen av informationen kommer att gå till – hur ska berörda företag lämna information till PTS?

På PTS den 12 december

  • Onsdagen den 12 december, kl. 8:00–9:00 (frukost från 7:30, mingel 9:00–9:30)
  • PTS, Valhallavägen 117 A, Stockholm (seminariet kommer även att webbsändas)

Anmälan senast 5 december

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt först-till-kvarn-principen. Anmälan stängs den 5 december eller när det maximala antalet deltagare har uppnåtts. Skicka din anmälan till frukostseminarium@pts.se och ange namn, titel och organisation.

Om PTS frukostseminarium

PTS frukostseminarium är ett nytt möte för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, kommer vi att ta upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar. PTS frukostseminarium ersätter PTS marknadsdag. Mejla gärna frukostseminarium@pts.se om du har några frågor.

Hantering av personuppgifter

PTS behandlar följande personuppgifter om du anmäler dig till PTS frukostseminarium: namn, titel, e-postadress och organisation. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kommunicera med dig i samband med seminariet.

Eftersom det ingår i PTS uppdrag att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och post och en kontinuerlig dialog med marknadernas aktörer är viktig för utförande av detta uppdrag, anordnar PTS forum. För genomförande av forumet är kommunikation med deltagarna nödvändig och därmed registrering av personuppgifter. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är därför det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter finns kvar till och med den 12 januari 2019. Därefter raderas uppgifterna. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS. Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se. PTS kontaktuppgifter: Box 5398, 102 49 Stockholm, pts@pts.se, 08-678 55 00.