Nya tillståndsvillkor för samtliga postoperatörer

2018-03-27

PTS har nu beslutat om tillståndsvillkor för samtliga postoperatörer. Villkoren börjar gälla den 1 april 2018. Sedan tidigare har PTS beslutat om villkor för Postnord.

I februari fattade PTS styrelse beslut om tillståndsvillkor för Postnord. Dessa villkor innebär att Postnord ska fortsätta tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.

Klicka här för att läsa Postnords tillståndsvillkor.

Tillståndsvillkor för övriga operatörer

Nu har PTS beslutat om tillståndsvillkor för samtliga övriga postoperatörer, där Bring Citymail får delvis andra villkor.

Bland annat får Bring Citymail i det närmaste identiska villkor med Postnord i den del som gäller tillförlitlighet och integritet. Ett nytt krav har införts som innebär att obevakade buntlådor på offentlig plats som innehåller brev alltid ska hållas låsta. Ett annat krav är att Bring Citymail ska utföra mätningar av befordringstid för brev.

Beakta totalförsvarets behov

För samtliga postoperatörer har det införts ett nytt krav om att de ska beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap. Villkoret innebär inte att postoperatörerna måste vidta några omedelbara åtgärder. Däremot bör de se över sina rutiner vid kris och höjd beredskap.

Klicka här för att läsa villkoren för Bring Citymail.
Klicka här för att läsa villkoren för övriga operatörer.

Mer information
Olof Bjurö, chef PTS postavdelning, 070-811 40 05
PTS presstjänst, 08-678 55 55