Nya tillståndsvillkor för höjd kvalitet i postutdelningen

2018-02-21

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i postutdelningen. Myndigheten kommer också meddela nya villkor för Bring Citymail.

PTS styrelse har beslutat att Postnord fortsatt ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Postnord ska se till att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser.

Villkor för ökad kvalitet

För att höja kvaliteten i postutdelningen har PTS infört ett antal nya krav i Postnords tillståndsvillkor. Dessa innebär bland annat att Postnord tydligare ska följa upp och dokumentera de så kallade befordringstiderna, alltså hur lång tid det tar för ett brev att komma fram. Dessutom blir det tydligare krav på att postverksamheten ska bedrivas utan avbrott, att breven ska komma fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande och krav på att Postnord ska göra riskanalyser.

– Förändringarna innebär att PTS får ett bättre underlag och verktyg för att följa upp och bedriva tillsyn. De här ändringarna är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på den samhällsomfattande posttjänsten, säger Olof Bjurö, chef PTS postavdelning.

Kommande villkorsbeslut för övriga

I slutet av mars kommer PTS besluta kring tillståndsvillkor för övriga postoperatörer på marknaden. Till exempel kommer då Bring Citymail, den näst största aktören på marknaden, få samma krav kring tillförlitlighet som Postnord.

– Vi ser att det finns skäl att vidta åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten generellt inom postsektorn, säger Olof Bjurö.

Klicka här för att läsa Postnords tillståndsvillkor.

Mer information
Olof Bjurö, chef PTS postavdelning, 070-811 40 05
Emma Maraschin, chef PTS enhet för posttillsyn, 073-644 56 74   
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Samhällsomfattande posttjänst

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att PostNord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska också PostNord ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. PostNord ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.