2017


I år är det mer än 50 000 kuverterade julkort och julklappar i brev som inte kommer fram till mottagaren. Ofta beror det på att adressen är felskriven eller att det saknas tillräckligt med frimärken. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

11 december 2017


Staten behöver säkerställa att det digitala betalsystemet är tillgängligt och användbart för alla. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som nu har lämnats till regeringen

4 december 2017


PTS begär att Postnord redovisar alla undantag från femdagarsutdelning i Sverige. Syftet är att få en större insyn i hur Postnord tillämpar undantagsmöjligheten.

2 november 2017


Postnord får ändra villkor för förmedlare. Det står klart efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. PTS fortsätter att bevaka frågan.

19 juni 2017


Postoperatörerna har vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med sina kvalitetsproblem. Men det kvarstår flera utmaningar på såväl kort som lite längre sikt när det gäller att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten i verksamheten. Det är slutsatsen i den studie rörande problem i postutdelningen som PTS låtit genomföra.

29 maj 2017


Infrastrukturen för kontanthantering står inför stora utmaningar kommande år. Detta påverkar förutsättningarna för att tillhandahålla grundläggande betaltjänster till alla i hela landet. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport.

27 februari 2017


Omorganisationer och bemanningsproblem har påverkat utdelningskvaliteten. Det har framgått vid de tillsynsbesök som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört hos Postnord och Bring Citymail under hösten.

30 januari 2017