2016


I år är det mer än 50 000 kuverterade julkort och julklappar i brev som inte kommer fram till mottagaren. Ofta beror det på att adressen är felskriven eller att det saknas tillräckligt med frimärken. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

1 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har nu inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet. Syftet är att undersöka hur postoperatörerna Postnord och Bring Citymail agerar för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem som uppmärksammats inom postutdelningen.

24 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) för en dialog med postoperatörerna PostNord och Bring Citymail om de aktuella kvalitetsproblemen. Som ett led i denna stärker myndigheten nu sin tillsyn.

9 september 2016


Det senaste årets problem med postutdelningen beror främst på de stora förändringar som de största postoperatörerna i Sverige, PostNord och Bring CityMail, genomfört i sina verksamheter. Det visar den studie av operatörerna som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

30 juni 2016


Den svenska postmarknaden är likt tidigare år stabil, men klagomålen ökar betydligt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk postmarknad 2016.

14 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra två undersökningar inom postområdet, där den ena visar på nuläget, ”Befolkningens användning av posttjänster”, och den andra tar upp behovet inför framtiden, ”Användares behov av posttjänster”.

14 mars 2016