Välj rätt teknik för betalterminalen

2015-06-18

Under sommarmånaderna inträffar många festivaler och marknader, och är en viktig period för många handlare. Men det händer ibland att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte kan genomföras.

Genom att kartlägga sitt behov kan man välja en teknisk lösning som passar. Det finns till exempel olika lösningar beroende på om man har en fast verksamhet eller om man befinner sig på olika platser, t.ex. marknader.

Tips till arrangörer

För den som ska genomföra ett större arrangemang, där många olika handlare deltar, rekommenderas att ta kontakt med operatörerna för att undersöka om mobilkapaciteten tillfälligt kan utökas.

Ett annat tips är att i så hög utsträckning som möjligt försöka använda en fast bredbandsuppkoppling.

Kartläggning av teknik för betalterminaler

Inom ramen för arbetet med förbättrad mobiltäckning har PTS gett företaget A-focus i uppdrag att kartlägga olika anslutningstekniker för betalterminaler.

Kartläggningen visar att problemen med mobilnätsanslutna betalterminaler är störst i glesbygd, men att de minskar för fasta verksamhetsställen i takt med fiberutbyggnaden. Mobila verksamheter och företagare som använder mobilanslutna betalterminaler under evenemang (oavsett ort) har dock fortsatta problem med kortbetalningarna.

Läs hela rapporten på PTS webbplats.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55