Utökat samarbete mellan Sverige och Danmark i tillsyn av postmarknaden

2015-02-11

Post- och telestyrelsen (PTS) och danska Trafikstyrelsen utökar sitt samarbete i postfrågor. Det rör sig om såväl tillsynsfrågor, som analyser gällande ekonomiska förhållanden och om utvecklingen i stort på postmarknaden.

- Redan idag finns ett väl utvecklat samarbete länderna emellan – nu tar vi ytterligare ett steg och intensifierar samarbetet. PostNord ägs av svenska och danska staten och har i bägge länderna en skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Vi ser därför ett behov av att ha ett tätt och givande informationsutbyte i olika frågor mellan våra myndigheter, säger Göran Marby generaldirektör för PTS.

- Utvecklingen går fort när det handlar om digitalisering i samhället och användarnas ändrade kommunikationsvanor. Vår uppgift som myndigheter är främst att tillvarata konsumenternas intressen. Därför är det är bra för både svenska och danska postkunder att våra myndigheter utökar samarbetet i gemensamma frågor, säger vicedirektör Keld Ludvigsen, Trafikstyrelsen i Danmark.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55