Större öppenhet kring PostNords rabatter

2015-09-15

PostNord ska inte ha några dolda rabatter och det ska vara möjligt för kunder att få specificerad information om erbjudna rabatter. Det är några av de nya tillståndsvillkor för PostNord som Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om.

PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för PostNord sedan de gamla löpt ut. De nya villkoren säger att PostNord fortsatt ska tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten. En samhällsomfattande posttjänst innebär bland annat att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser.

Inga dolda rabatter och ökad information till kunderna

Enligt tillståndsvillkoren får PostNord inte ha några så kallade dolda rabatter. Det innebär att samtliga rabatter som kan erbjudas till olika kunder ska redovisas på PostNords webbplats. Syftet är bland annat att kunderna enklare ska kunna jämföra priser och rabatter mellan olika postoperatörer och även mellan olika posttjänster.

I tillståndsvillkoren införs också ett krav på att kunderna ska kunna få en specificering av vilka rabatter som erbjuds samt storleken på dessa för respektive tjänst. Detta för att underlätta för kunderna att kunna göra aktiva val.

Villkoren träder i kraft den 1 oktober 2015 och gäller till den 30 september 2017

Tillståndsvillkor för PostNord.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Samhällsomfattande posttjänst

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att PostNord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska också PostNord ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. PostNord ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.