PTS analyserar EU-dom om moms på posttjänster

2015-04-21

Enligt en dom från EU-domstolen i dag ska vissa av PostNords tjänster nu momsbefrias. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att analysera domen och dess konsekvenser.

Bakgrunden är att Postnord i Sverige tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Enligt domen från EU ska delar av Postnords verksamhet inte beläggas med moms.

PTS generaldirektör Göran Marby kommenterar:
– Vi har fått domen i dag och kommer nu att analysera den i detalj. Domen gäller i första hand frågan om moms på vissa posttjänster, vilket inte är PTS ansvarsområde. Men PTS tittar på vilka konsekvenser domen får för konkurrensen och regleringen av den svenska postmarknaden.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om Postnords samhällsomfattande uppdrag

Postnord tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst. Det innebär att Postnord ska erbjuda en posttjänst av god kvalitet som ska finnas i hela landet och som innebär att alla kan ta emot och skicka postförsändelser till rimliga priser.