PostNord får inte ändra villkor för förmedlare

2015-12-08

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger PostNord att vid tillämpning av årsvolymrabatt inom den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare.

PostNord använder för närvarande en så kallad årsvolymrabatt där grunden för rabatten är den beräknade årsvolymen i antal försändelser.

PostNord har aviserat att från och med 1 januari 2016 ändra villkoren så att dessa förmedlare inte längre ska få sin årsvolymrabatt beräknad på inlämnad volym. I stället ska rabatten beräknas utifrån varje bakomliggande kund var för sig. Därmed kommer förmedlare att förlora större delen av årsvolymrabatten, jämfört med de regler som gäller nu.

Som förmedlare räknas andra postoperatörer samt vissa företag som utför tjänster som exempelvis tryckning, kuvertering och adressering. De är i de flesta fall konkurrenter till PostNord-koncernen.

Nya villkor strider mot postlagen

PTS anser att PostNords införande av de nya rabattvillkoren strider mot postlagen. PostNord är enligt postlagen skyldigt att, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, följa regler om prissättning, som bl.a. betyder att prissättningen ska vara icke-diskriminerande.

PTS förelägger därför PostNord att inte införa de aviserade rabattvillkoren.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information
Joakim Levin, PTS postavdelning, tfn: 073-644 55 67
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55