EU-samråd om befordran av paket

2015-05-22

Just nu pågår ett samråd kring befordran av paket mellan EU:s medlemsländer. Post- och telestyrelsen (PTS) ser gärna att svenska aktörer deltar i samrådet.

Den 6 maj antog EU-kommissionen en strategi för genomförandet av en gemensam europeisk digital marknad. En del i strategin är att utveckla e-handeln - och en väl fungerande e-handel förutsätter att det går att skicka paket till rimliga priser, med hög kvalitet och på ett för kunderna ändamålsenligt sätt.

Därför har EU-kommissionen inlett ett öppet samrådsförfarande som rör befordran av paket mellan EU:s medlemsländer. Genom samrådsförfarandet ger EU-kommissionen alla medborgare, företag, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på de centrala frågorna i sammanhanget och möjliga utvecklingsområden. PTS ser gärna att svenska aktörer deltar i den här processen.

Samrådsförfarandet pågår under perioden 6 maj - 29 juli 2015.

Klicka här om du vill delta i samrådet.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55