2015


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger PostNord att vid tillämpning av årsvolymrabatt inom den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare.

8 december 2015


PostNord ska inte ha några dolda rabatter och det ska vara möjligt för kunder att få specificerad information om erbjudna rabatter. Det är några av de nya tillståndsvillkor för PostNord som Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om.

15 september 2015


Under sommarmånaderna inträffar många festivaler och marknader, och är en viktig period för många handlare. Men det händer ibland att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte kan genomföras.

18 juni 2015


Just nu pågår ett samråd kring befordran av paket mellan EU:s medlemsländer. Post- och telestyrelsen (PTS) ser gärna att svenska aktörer deltar i samrådet.

22 maj 2015


Enligt en dom från EU-domstolen i dag ska vissa av PostNords tjänster nu momsbefrias. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att analysera domen och dess konsekvenser.

21 april 2015


Den svenska postmarknaden är fortsatt stark vad gäller volym och omsättning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk postmarknad 2015 som publiceras i dag.

15 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) och danska Trafikstyrelsen utökar sitt samarbete i postfrågor. Det rör sig om såväl tillsynsfrågor, som analyser gällande ekonomiska förhållanden och om utvecklingen i stort på postmarknaden.

11 februari 2015