Tänk på att adressera rätt i jul

2014-12-17

Varje jul skickas många små och stora brev med posten. Kom ihåg att skriva fullständig mottagaradress och avsändare på försändelsen.

Genom att skriva rätt mottagaradress på brevet så ökar du möjligheterna att försendelsen kommer fram i tid.

Om försändelsen inte kommer fram till mottagaren så kan postoperatören skicka tillbaka försändelsen till avsändaren, ange därför alltid en avsändaradress.

Glöm inte heller att fästa tillräckligt med frimärken på försändelsen.

Om ett brev inte kan levereras

PTS har enligt postlagen i uppdrag att hantera brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten. Efter varje jul får PTS ta emot omkring 50 000-60 000 kuverterade julkort, som inte kunnat delas ut.

PTS har i uppgift att öppna dessa brev och med ledning av innehållet om möjligt skicka tillbaka brevet till avsändaren. I vissa fall kan PTS med ledning av uppgifter i försändelsen identifiera adressaten.

Öppnade brev som PTS inte lyckas att identifiera avsändaren till, förvaras i fyra månader (rekommenderade brev i 6 månader), varefter de enligt lag förstörs.

PTS e-tjänst för saknade brev kan du anmäla ett saknat brev.

Mer information:
Helene Rosang, PTS enhet för saknade brev, tfn: 076-807 83 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55