Saknar du ett brev från Vattenfestivalen 1994?

2014-11-13

Nu går det att söka efter de brev från Vattenfestivalen 1994 som tidigare inte kunnat delas ut.

I samband med Vattenfestivalen i Stockholm år 1994 genomfördes en aktivitet som innebar att privatpersoner kunde skriva brev till sig själva och att dessa skulle delas ut i år, 20 år senare.

I vissa fall har Posten inte kunnat dela ut dessa brev på grund av exempelvis ofullständigt namn eller personnummer.

Nu är det dock möjligt att söka efter dessa brev genom att använda Post- och telestyrelsens (PTS) e-tjänst "Anmälan av saknade brev". Fullständigt personnummer och namn krävs för att breven ska kunna identifieras och återsändas.

I de fall brevet återfinns så skickas de till avsändaren, alltså den som skrev brevet 1994.

Efter 4 månader, den 14 mars 2015, avvecklas breven enligt lag och är därefter ej sökbarara

Mer information
Helene Rosang, PTS enhet för saknade brev, tfn: 076-807 83 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS arbete med saknade brev

PTS har enligt postlagen i uppdrag att hantera brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten.

PTS har i uppgift att öppna dessa brev och med ledning av innehållet om möjligt skicka tillbaka brevet till avsändaren. I vissa fall kan PTS med ledning av uppgifter i försändelsen identifiera adressaten. PTS gör däremot i vanliga fall inga försök att hitta en ny adress till adressaten. Detta är ett jobb för postoperatören på utdelningsorten. Saknar du ett brev, ska du i första hand leta efter det hos utdelaren.

Öppnade brev som PTS inte lyckas att identifiera avsändaren till, förvaras i fyra månader (rekommenderade brev i 6 månader), varefter de förstörs.

Innehåll som består av trycksaker, reklamblad eller liknande och som kan antas sakna värde förstörs omedelbart. Detta gäller också färskvaror.